Emil Dinga

Emil Dinga

Amfibrah 2 (Nostalgie)

Amfibrah 2 (Nostalgie) Prin ceața-amintirii, mă strig pe șoptite, Cătând, prin pădurea de timp înghețată, Cărările-mi vechi, ce-s de mult troienite, Și nu-mi spun pe unde-am călcat altădată. Iar lumile-n care am fost, rând pe rând, Nici semne, nici gânduri de-atunci nu păstrează. Se uită la mine ciudat, ca și când Aș fi o nălucă…

Read More »

Amfibrah 1 (Eminescu murind)

Amfibrah 1 (Eminescu murind) Se sparge-n bucăți orologiul, și timpul Aleargă bezmetic, scăpat de măsură, Se-nvârte în cerc, fără rost, anotimpul, Cuvintele mor, văduvite de gură. Din cer plouă aripi, dar pasărea nu e, Și râuri se-ntorc la izvoare, tăcute. Pădurile-n cuiburi de păsări se suie, Culorile-s negre și doinele mute. Orfanele gânduri scâncesc într-o…

Read More »

Pauliană 3

Pauliană 3 Nu ai lăsat nici un semn de unde-ai plecat, ca nu cumva, regăsindu-l, să înțelegi că n-ai ajuns nicăieri, că te-ai învârtit în cerc, în același cerc, mereu. Așa, măcar, poți crede că, în cele din urmă, vei ajunge undeva, cândva, cumva. Și-acolo, vei pune, în sfârșit, un semn, să se știe că…

Read More »

Albastru

Albastru Așteptândul, nebănuindul, neoprindul, nedorindul, se ghemuia scâncind, râul albastru… Și picături albastre se subțiau, apoi, curgând în ele însele, nedumerite… A trecut, a trecut, a trecut, râul albastru. Iată, iată, strigă copiii, un șirag de mărgele albastre la gâtul cerului, înnoptând. E mirare? e întoarcere? e acum?

Read More »

Fereastra

Fereastră Miresme de mult uitate, își cerșesc, proustian, pe pervazul ferestrei închise, învierea. Ca niște, păsări ale cerului personal, se îngrămădesc, lichid, în ele însele, și mor mereu, înaintea mea. Și n-ajung, n-ajung, n-ajung, cu degetele, să mai deschid fereastra, încă o dată. Degetele s-au unit, între ele, deja, și pot doar să înot, atemporal,…

Read More »

Auto Epitaf

AUTO-EPITAF Vă spun acum, ca epitaf, În timp ce mă întorc în tină, C-am fost un simplu fir de praf Lucind, o clipă, în lumină. Puteam să fiu sau să nu fiu, N-aș fi schimbat nimic în lume, Abia acum, în fine, știu Că nu am fost decât un nume. Însă un gând în minte-nvie…

Read More »

All original content on these pages is fingerprinted and certified by Digiprove