Desen 14

Download PDF

Desen 14

A fost, ce uituc!

Așa-i? Ziua ta,

Și astăzi, abia,

Aminte-mi aduc.

Nimic nu ai spus,

Ai tot așteptat,

Un semn să-ți fi dat,

Ceva, un răspuns

La lungul tău chin,

La lunga-ți chemare…

…E doar așteptare,

Și încă-un suspin.