Liniștea

Download PDF

Liniștea

Liniștea, adevărata

liniște, trebuie

să fie deodată

pentru toate simțurile.

Pentru auz,

trebuie să se audă

doar netezimea.

Pentru văz,

trebuie să se vadă

doar miresmele.

Pentru gust,

trebuie să se guste

doar tânguirea.

Pentru pipăit,

trebuie să se pipăie

doar lumina.

Pentru mirosit,

trebuie să se miroase

doar amarul.

Aceasta este liniștea

deplină,

liniștea poetului.