Rubaiat 25 (Spațiu-timp)

Download PDF

Rubaiat 25 (Spațiu-timp)

Un ghem inextricabil de mase-ngrămădite,

Dictând mișcării înseși ce căi îi sunt sortite,

Și timpului dictându-i ce tact i se cuvine.

Urzeală entanglantă a veșnicei ursite.