Teze de doctorat în curs

Download PDF

TEZE DE DOCTORAT ÎN CURS

 1. Raţional şi iraţional în comportamentul economic

PARTEA I. BAZELE LOGICE ALE COMPORTAMENTULUI ECONOMIC (18 pag.)

 • Capitolul 1. Modelul homo œconomicus primar (8 pag.)
 1. Premise
 2. Asumpții
 3. Presupoziții
 4. Capacitate explicativă
 5. Capacitate predictivă
 6. Este modelul homo œconomicus o teorie închisă?
 • Capitolul 2. Modelul homo œconomicus actual (10 pag.)
 1. Direcții evolutive
 2. Progrese de tip epistemologic
 3. Progrese de tip metodologic
 4. Progrese de tip instrumental
 5. Variații incrementale sau modificări radicale?

PARTEA II. BAZELE COGNITIVE ALE COMPORTAMENTULUI ECONOMIC (18 pag.)

 • Capitolul 3. Conștiență și decizie (8 pag.)
 1. Valori, reguli, instituții în decizia economică
 2. Problema alegerii. Liberul arbitru
 3. Evaluarea deciziei conștiente
 4. Rolul inconștientului în decizie și acțiune
 • Capitolul 4. Rațiune, raționament, raționalitate (10 pag.)
 1. Ce este calculul?
 2. Calculul: unicriterial sau multicriterial?
 3. La ce se referă calculul cost-beneficiu în decizia economică?
 4. Între first best și second best în raționamentul economic. Conceptul de raționalitate limitată
 5. Conceptul de raționalitate. Este raționalitatea o teorie închisă?
 6. Conceptul de irațional
 7. Rațional vs irațional: o opoziție genuină?

PARTEA III. O TESTARE EMPIRICĂ A COMPORTAMENTULUI ECONOMIC RAȚIONAL/IRAȚIONAL (20 pag.)

 • Capitolul 5. Experimentul A. Decizia conștientă vs decizia inconștientă în economie (10 pag.)
 1. Ipotezele experimentului
 2. Grupul-țintă
 3. Descrierea experimentului
 4. Evaluarea experimentului
 5. Interpretarea experimentului
 • Capitolul 6. Experimentul B. Decizia rațională vs decizia irațională în economie (10 pag.)
 1. Ipotezele experimentului
 2. Grupul-țintă
 3. Descrierea experimentului
 4. Evaluarea experimentului
 5. Interpretarea experimentului

PARTEA IV. PUTEM RAȚIONALIZA COMPORTAMENTUL IRAȚIONAL? (18 pag.)

 • Capitolul 7. Justificare, întemeiere, raționalizare (10 pag.)
 1. Conceptul de justificare
 2. Conceptul de întemeiere
 3. Conceptul de raționalizare
 4. Abordarea rațională a iraționalității
 • Capitolul 8. Raționalizarea iraționalului (8 pag.)
 1. Conceptul de raționalizare a iraționalului din comportamentul economic
 2. Metode de raționalizare a iraționalului din comportamentul economic
 3. Tehnici de raționalizare a iraționalului din comportamentul economic

PARTEA V. SPRE HOMO SOCIOLOGICUS (10 pag.)

 • Capitolul 9. Un model homo sociologicus pentru comportamentul economic (10 pag.)
 1. Conceptul de homo sociologicus
 2. Argumente pentru integrarea rațională a iraționalului în modelul homo sociologicus
 3. O propunere pentru modelul homo sociologicus de comportament economic
 4. Analiza calitativă a modelului homo sociologicus
 5. Despre individualismul metodologic în modelul homo sociologicus

PARTEA VI. CONCLUZII ȘI DESCHIDERI (6 pag.)

 • Capitolul 10. Concluzii (4 pag.)
 1. Concluzii conceptual-teoretice
 2. Concluzii metodologice
 3. Concluzii instrumentale (tehnologice)
 4. Concluzii empirice
 • Capitolul 11. Deschideri (2 pag.)
 1. Deschideri teoretice
 2. Deschideri metodologice
 3. Deschideri instrumentale
 4. Deschideri empirice
 1. Sustenabilitatea fiscală prin reziliență instituțională

Capitolul 1. Fenomenul fiscal – aspecte conceptuale (10 pag)

 1. Bunuri publice – externalități pozitive
 2. Fenomenul fiscal
 3. Comportament fiscal
 4. Politica fiscală
 5. Modelarea politicii fiscale

Capitolul 2. Sustenabilitatea sistemelor (15 pag)

 1. Staționaritate – stabilitate – sustenabilitate
 2. Predicate de suficiență ale sustenabilității
 3. Auto-poieza ca specie a sustenabilității
 4. Formalizarea sustenabilității

Capitolul 3. Sustenabilitatea fiscală (15 pag)

 1. Conceptul de sustenabilitate fiscală
 2. Sustenabilitatea fiscală discreționară
 3. Stabilizatori fiscali automați
 4. Mecanisme de sustenabilizare fiscală
 5. Formalizarea mecanismelor de sustenabilitate fiscală

Capitolul 4. Reziliență instituțională (10 pag)

 1. Conceptul de reziliență
 2. Conceptul de reziliență instituțională
 3. Efecte adverse, inerție și reziliență instituțională în sistemele economice
 4. Formalizarea rezilienței instituționale

Capitolul 5. Reziliență fiscală (10 pag)

 1. Conceptul de reziliență fiscală
 2. Rezilientori fiscali
 3. Mecanisme de reziliență fiscală
 4. Formalizarea mecanismelor de reziliență fiscală

Capitolul 6. Sustenabilitatea fiscală în România (10 pag)

 1. Mix-ul discreționar-automat în asigurarea rezilienței fiscale
 2. Sustenabilitatea fiscală prin reziliență instituțională în România
 3. Formalizarea sustenabilității fiscale prin reziliență instituțională în România

Capitolul 7. Sustenabilitatea fiscală în Uniunea Europeană (10 pag)

 1. Problema coordonării politicilor fiscale naționale și efectele adverse
 2. Probleme polemice privind bugetul european
 3. Problema Uniunii Fiscale europene și reziliența fiscală în UE
 4. Propuneri de sustenabilizare fiscală în Uniunea Europeană
 5. Formalizări ale sustenabilității fiscale în Uniunea Europeană
 1. Anomaliile modelului economic neoclasic. O evaluare paradigmatică

Introducere non-tehnică

§ 01. Obiectivele tezei de doctorat

§ 02. Metodologia utilizată

§ 03. Sursele de date empirice

§ 04. Rezultatele scontate

§ 05. Relevanța cercetării

Cap.1. Paradigma cunoașterii (grila Kuhn)

§ 1. Asumpțiile

§ 2. Conceptele

§ 3. Logica

§ 4. Mecanismele

§ 5. Hermeneutica

Cap.2. Modelul economic neoclasic

§ 6. Asumpțiile

§ 7. Conceptele

§ 8. Logica

§ 9. Mecanismele

§ 10. Hermeneutica

§ 11. Evoluția empirică a modelului economic neoclasic (MEnC)

§ 12. Fenomenologia (evoluția logică) a MEnC

Cap.3. Anomaliile paradigmatice ale modelului economic neoclasic

§ 13. Criterii de identificare a anomaliilor paradigmatice ale modelului economic neoclasic (AP-MEnC)

§ 14. Proceduri de identificare a AP-MEnC

§ 15. Clase de AP-MEnC

§ 16. Dinamica empirică a AP-MEnC

§ 17. Fenomenologia (dinamica logică) a AP-MEnC

Cap.4. Evaluarea AP-MEnC

§ 18. Din perspectivă epistemologică

§ 19. Din perspectivă metodologică

§ 20. Din perspectivă praxiologică

§ 21. Alte evaluări

Cap.5. Propensiuni paradigmatice ale MEnC

§ 22. Pragurile de „salt paradigmatic”

§ 23. Evaluarea „masei critice” a anomaliilor MEnC

§ 24. „Profeții” privind evoluția paradigmatică în modelul economic

§ 25. Aspecte teoretice cruciale implicate în evoluția paradigmatică a modelului economic

Concluzii

§ x. De natură teoretică

§ y. De natură metodologică

§ z. De natură instrumentală

§ t. De natură empirică

 1. Entități societale auto-poietice

Cap.1. Sustenabilitate și auto-poieticitate

1. Triada staționar –stabil – sustenabil

2. Predicatele de suficiență ale sustenabilității

3. Predicatele de suficiență ale auto-poieticității

4. Paradigma sustenabilității vs. paradigma optimalității

Cap.2. Entitatea societală locală auto-poietică

5. Conceptul de entitate societală (ES)

6. Conceptul de entitate societală locală (ESL)

7. Conceptul de entitate societală locală auto-poietică (ESLAP)

8. Agregări și dezagregări într-o ESLAP

Cap.3. Complexitate, sustenabilitate și auto-poieticitate

9. Conceptul de complexitate

10. Invarianța complexității: o conjectură

11. Sustenabilitate și complexitate

12. Auto-poieticitate și complexitate

Cap.4. ESLAP: funcționalitate și comportament

13. Descrierea logică a unei ESLAP

14. Descrierea funcționalității unei ESLAP

15. Descrierea comportamentului unei ESLAP

16. Descrierea teleologică a unei ESLAP

Cap.5. Entropie, sustenabilitate și auto-poieticitate în ESLAP

17. Conceptul de entropie într-o ESLAP

18. Săgeata evolutivă într-o ESLAP

19. Fond, stoc și flux într-o ESLAP

20. Disipativitate și auto-poieticitate într-o ESLAP

Cap.6. Imaginea 4D a unei ESLAP

21. Structura și dinamica spațială a unei ESLAP

22. Structura și dinamica temporală a unei ESLAP

23. Structura și dinamica instituțională a unei ESLAP

24. Structura și dinamica teleologică a unei ESLAP

Cap.7. Studiu de caz: o ESLAP de tip urban

25. Conceptul de ESLAP de tip urban (ESLAP-U)

26. Proiectarea spațială a unei ESLAP-U

27. Proiectarea temporală a unei ESLAP-U

28. Proiectarea instituțională a unei ESLAP-U

29. Proiectarea teleologică a unei ESLAP-U

30. Proiectarea funcțională a unei ESLAP-U

31. Proiectarea comportamentală a unei ESLAP-U

32. Evaluarea capacității auto-poietice a unei ESLAP-U

Concluzii

x. De natură teoretică

y. De natură metodologică

z. De natură instrumentală

t. De natură empirică

5. Modelarea transformării informației în cunoștință. O abordare biblioteconomică

Introducere non-tehnică

01. Obiectivele tezei de doctorat

02. Metodologia utilizată

03. Sursele de date empirice

04. Rezultatele scontate

05. Relevanța cercetării

Cap.1. Conceptul de informație

1. Semnal – semn – dată – informație

2. Structura informației

3. Fenomenologia informației

4. Tipologia informației

Cap.2. Conceptul de cunoștință

5. Informație – cunoștință

6. Structura cunoștinței

7. Fenomenologia cunoștinței

8. Tipologia cunoștinței

Cap.3. Aspecte structurale și dimensionale ale informației și cunoștinței

9. Gradientul informațional

10. Gradientul cognitiv

11. Entropia informațională

12. Entropia cognitivă

Cap.4. Modelarea logică a transformării informației în cunoștință

13. Conceptul de background-emițător și de background-receptor

14. Filtrul transformativ

15. Procesul transformativ

16. Controlul transformării

Cap.5. Modelarea algoritmică a transformării informației în cunoștință

17. Modulele

18. Iterațiile

19. Stabilizatorii

20. Optimizatorii

Cap.6. Profilul solicitantului de cunoștințe

21. Profilul intelectual

22. Profilul informațional

23. Profilul cognitiv

24. Profilul distribuțional

Cap.7. Proiectarea interfeței operaționale a livrării de cunoștințe în biblioteci

25. Formarea profilului cognitiv al solicitantului – chestionarul de solicitare

26. Procesarea solicitării

27. Formarea raportului de livrare de cunoștințe

28. Feed-back-uri de corecție

Concluzii

x. De natură teoretică

y. De natură metodologică

z. De natură instrumentală

t. De natură empirică

6. Sustenabilitatea economică a construcției europene. Mix-ul fiscal-monetar

Introducere non-tehnică

01. Obiectivele tezei de doctorat

02. Metodologia utilizată

03. Sursele de date empirice

04. Rezultatele scontate

05. Relevanța cercetării

Cap.1. Conceptul de sustenabilitate

1. Triada staționar –stabil – sustenabil

2. Predicatele de suficiență ale sustenabilității

3. Sustenabilitatea economică

4. Sustenabilitatea instituțională

5. Paradigma sustenabilității vs. paradigma optimalității

Cap.2. Structura instituțională a Uniunii Europene

6. Instituțiile politice

7. Instituțiile sociale

8. Instituțiile economice

Cap.3. Incompletitudine și asimetrie instituțională

9. Conceptul de incompletitudine instituțională

10. Conceptul de asimetrie instituțională

11. Selecție adversă și hazard moral instituțional

12. Deficitul instituțional

Cap.4. Mix-ul fiscal-monetar curent al Uniunii Europene

13. Uniunea economică și monetară

14. Elemente ale uniunii fiscale europene

15. Analiza mix-ului fiscal-monetar curent al Uniunii Europene

16. Evaluarea deficitului instituțional al mix-ului fiscal-monetar

Cap.5. Propuneri de lege ferenda privind Uniunea fiscală europeană

17. Instituțiile fiscale europene

18. Mecanismele fiscale europene

19. Bugetul european

20. Sistemul european de impozitare

Cap.6. Simulare a noului mix fiscal-monetar european

21. Simularea unui șoc monetar intern

22. Simularea unui șoc fiscal intern

23. Simularea unui șoc monetar extern

24. Simularea unui șoc fiscal extern

Concluzii

x. De natură teoretică

y. De natură metodologică

z. De natură instrumentală

t. De natură empirică