Lista contributii stiintifice originale

Download PDF

CONTRIBUȚII ȘTIINȚIFICE ORIGINALE

 1. Publicate
  1. de ordin general:
 • pledoarie pentru primatul metodei în garantarea rezultatului cercetării științifice economice fundamentale
 • încurajarea problematizării în cercetarea științifică economică
 • pledoarie pentru utilizarea metodei logice – plecând de la definiția aristotelică a definiției – în formularea definițiilor (lista predicatelor strict suficiente – briciul lui Occam în formularea definițiilor)
 • clarificarea conceptuală a unui număr de „obiecte” ale cunoașterii de tip economic
 • încurajarea reintegrării subiectului cognitiv în obiectul cognitiv în procesul cunoașterii de tip economic
 • introducerea de concepte sau de noțiuni noi în fenomenologia economică
 • contribuții la reconstrucția epistemologiei economice
 • teoretizarea tranziției de la optimalitate la sustenabilitate în dinamica socială
  1. punctuale:
 • stabilizatorii fiscali automați: concept, clase, mecanism
 • resurse financiare sustenabile, respectiv portofoliu sustenabil de resurse financiare (conceptul de marcă de sustenabilitate)
 • sistemul logic viu: concept, relevanță epistemologică și metodologică
 • rețeaua: concept și legături cu emergența și cu sistemul logic viu
 • conceptul de gradient entropic și cel de interacțiune entropică (aplicație a principiului minimei acțiuni – Maupertuis)
 • o propunere de demonstrație a principiului producției minime de entropie (Prigogine)
 • o propunere pentru setul de criterii de convergență economică reală în UE
 • identificarea setului complet de praguri critice în economie (pe baza paradoxului Maastricht)
 • criterii și clase de economie neobservată, inclusiv introducerea a trei clase de multiplicatori ai economiei subterane
 • introducerea conceptelor de multiplicator, respectiv divizor al evaziunii fiscale
 • introducerea conceptului de masă și rată dinamice ale șomajului (care iau în considerare durata șomajului)
 • identificarea a patru invarianțe metodologice implicite ale modelului hayekian al economiei
 • introducerea conceptului de sinomie (sinomics) ca alternativă la cel de economie (economie este chiar mai impropriu decât catalactică, termen introdus de Hayek)
 • introducerea conceptului de viabilitate: sustenabilitate + cod moral (e suficientă o morală atee)
 • argumentarea distincției conceptuale (nu pur terminologice) dintre sustenabilitate și durabilitate
 • formularea și demonstrarea a șase teoreme economice, în marja conceptului de sistem logic viu
 • propuneri de reformulare (logică) a conceptelor de subiect economic, respectiv obiect economic
 • demonstrarea indiscernabilității logice dintre subiect și obiect în procesul economic
 • asocierea la criteriul de falsificabilitate ale lui Popper (falsificarea factuală) a două noi criterii de falsificare (falsificarea presupoziției teoretice, respectiv falsificarea metodologiei)
 • o propunere de obținere a unei teoreticități slabe pentru disciplina economică
 • o funcție analitică generală a impactului bugetar al variației salariului minimal brut nominal lunar pe economie garantat în plată
 • stabilirea relației analitice generale de „optim” a evaziunii fiscale prin contabilitate
 • introducerea conceptelor de entropie de eterogenizare vs entropie de compensare
 • introducerea principiului de invarianță a vitezei entropiei globale (prin analogie cu principiul simplității totale)
 • o propunere de clasificare a sistemelor disipative (sisteme departe de echilibru) pe baza vitezei entropiei
 • introducerea conceptului de sustenabilitate entropică
 • introducerea a patru tipuri de raționalitate socială
 • introducerea și analiza unui trade-off: șomaj-pensionaj
 • obținerea unei funcții matematice a bazei de impozitare directă în raport de rata de impozitare directă
 • identificarea listei complete de fenomene inflaționiste plecând de la conceptul de rată a inflației (inclusiv șase tipuri care nu au încă denumiri)
 • analiza logică a canalelor de transmitere a impulsului fiscal în economia monetară
 • introducerea conceptului de timp economic, respectiv spațiu economic
 • propunerea unui sistem hexavalent de configurare a sistemului conturilor naționale (ca răspuns la cerința lui Stiglitz de a reconsidera semnificația indicatorilor macroeconomici, în primul rând a PIB)
 1. În curs de elaborare
  1. de ordin general:
 • propunerea unei logici tetravalente pentru domeniul economic (mai general, pentru domeniul social)
 • cadrul situațional, concept menit să „dirijeze” comportamentul economic individual pe geodezicele economice (prin analogie cu conceptul de habitus al lui Bourdieu)
  1. punctuale:
 • propunerea unor „numere economice” care să ajusteze predicțiile în economie
 • propunerea unui operator matematic de calcul al PIB sustenabil
 • introducerea conceptului (și a formulei de calcul) de avantaj comparativ bugetar (generat de Pactul fiscal), prin analogie cu avantajul comparativ comercial (Ricardo)
 • propunerea unui operator matematic de determinare a stării de sustenabilitate fiscală a unei economii naționale