Programare cursuri doctorale 2015-2016

Download PDF

Programare cursuri doctorale

A C A D E M I A R O M Â N Ă

PLANIFICARE PRELEGERI/WORK-SHOP-URI ȘCOALA DOCTORALĂ ÎN ECONOMIE

 • Cursul opțional: Introducere în epistemologie economică
 • Lector: Emil Dinga (GSM: +0722588863; email: emildinga2004@yahoo.com; website: www.edinga.ro)
 • Locul/Sala: Sala de Consiliu a CCFM „Victor Slăvescu”, Calea 13 Septembrie 13, Corp B, Etaj 5, Cam 5322
 • Ora: 16.00 – 19.00
 • Calendar de activități:
Sesiunea Ziua Data Tema Subiectele
Miercuri 11.11.2015 Condițiile generale ale posibilității cunoașterii științifice
 • Ce este cunoașterea
 • Principiile de posibilitate a cunoașterii
 • Ce este cunoașterea științifică
 • Principiile de posibilitate a cunoașterii științifice
Miercuri 18.11.2015 Ce este economicul? Act economic, acțiune economică, proces economic
 • Predicatele de suficiență ale „economicului”
 • Economic vs non-economic în acțiunea umană
 • Act economic – acțiune economică – proces economic
Miercuri 25.11.2015 Subiect și obiect în procesul economic. Indiscernabilitatea subiect-obiect în economie
 • Subiect și obiect în cunoaștere (perspectiva cognitivă)
 • Subiect și obiect în act (perspectiva acțională)
 • Predicatele de suficiență ale subiectului economic
 • Predicatele de suficiență ale obiectului economic
 • Necesitatea indiscernabilității subiect economic – obiect economic
 • Consecințe ale indiscernabilității subiect – obiect în economie
Miercuri 02.12.2015 Condițiile logice ale cunoașterii economice
 • Posibilitatea cunoașterii economice
 • Cognitiv și hermeneutic în demersul economic
 • Condițiile logice ale cunoașterii economice
 • Caracterul contingent al cunoașterii economice
Miercuri 09.12.2015 Explicație și înțelegere în economie. Economia – între știință și hermeneutică
 • Ce este explicația. Tipologia explicației
 • Ce este înțelegerea. Tipologia înțelegerii
 • O clasificare a activității umane: știință, hermeneutică, practică
 • Economia: știință sau hermeneutică?
Miercuri 16.12.2015 Adevărul economic. Veridicitate vs verosimilitate în cunoașterea economică
 • Ce este adevărul?
 • Există un adevăr economic?
 • Testarea adevărului în economie
 • Veridicitate vs. verosimilitate în cunoașterea economică
Miercuri 06.01.2016 Structura explicației în economie
 • Propoziții analitice în explicația economică
 • Propoziții sintetice în explicația economică
 • Structuri atomice și structuri moleculare în explicația economică
 • Structuri master și structuri slave în explicația economică
Miercuri 13.01.2016 Apriorism și experiență în cunoașterea economică
 • Categorii apriorice în cunoașterea economică
 • Rolul problemei în cunoașterea economică
 • Problematizarea: simbioză între apriorism și experiență
Miercuri 20.01.2016 Paradigme cognitive și paradigme acționale în economie
 • Ce este o paradigmă?
 • Paradigme cognitive în economie
 • Paradigme acționale în economie
 • Direcții paradigmatice în economie
Miercuri 27.01.2016 Ipoteză și conjectură în cunoașterea economică
 • Ce este o ipoteză economică?
 • Ce este o conjectură economică?
 • Rolul ipotezei în cunoașterea economică
 • Rolul conjecturii în cunoașterea economică
Miercuri 03.02.2016 Verificare și falsificare în cunoașterea economică
 • Cvasi-imposibilitatea verificării ipotezelor științifice
 • Imposibilitatea verificării ipotezelor științifice în economie
 • Conceptul de falsificare în cunoașterea economică
 • O extindere a criteriului de falsificare al lui Popper
Miercuri 10.02.2016 Pregătirea examenului

A C A D E M I A R O M Â N Ă

PLANIFICARE PRELEGERI/WORK-SHOP-URI ȘCOALA DOCTORALĂ ÎN ECONOMIE

 • Cursul opțional: Metodă și model în cercetarea economică fundamentală
 • Lector: Emil Dinga (GSM: +0722588863; email: emildinga2004@yahoo.com; website: www.edinga.ro)
 • Locul/Sala: Sala de Consiliu a CCFM „Victor Slăvescu”, Calea 13 Septembrie 13, Corp B, Etaj 5, Cam 5322
 • Ora: 16.00 – 19.00
 • Calendar de activități:
Sesiunea Ziua Data Tema Subiectele
Miercuri 09.03.2016 Ce este cercetarea economică fundamentală și care sunt condițiile ei de posibilitate?
 • Ce este științificitatea
 • Predicatele de suficiență ale cercetării științifice fundamentale (CSF)
 • Predicatele de suficiență ale cercetării științifice fundamentale economice (CSFE)
 • Definirea CSFE
 • Rațiunea CSFE
Miercuri 16.03.2016 Metodologie, metodă, tehnică, instrument în cunoașterea economică
 • Ce este o metodologie de cercetare
 • Ce este o metodologie de cercetare științifică
 • Ce este metoda de cercetare științifică
 • Ce este tehnica de cercetare științifică
 • Ce este instrumentul de cercetare științifică
Miercuri 23.03.2016 Model și modelare în economie
 • Predicatele de suficiență ale unui model
 • Condițiile logice de existență ale unui model
 • O tipologie a modelelor în economie
 • Ce este modelarea
 • Teorie și model în economie
Miercuri 30.03.2016 Teoreticitate, analiticitate și predictibilitate în procesul economic
 • Științe teoretice și științe non-teoretice
 • Științe analitice și științe non-analitice
 • Relația teoreticitate – analiticitate
 • Relația analiticitate – capacitate predictivă
 • Trăsăturile de teoreticitate, analiticitate și capacitate predictivă ale disciplinei economice
Miercuri 06.04.2016 Probabilități și concepte fuzzy în modelarea economică
 • Conceptul și tipologia probabilității
 • Semnificația epistemologică a probabilității
 • Semnificația metodologică a probabilității
 • Teoria fuzzy
 • Cinci căi alternative de modelare economică
Miercuri 13.04.2016 Aspecte gramaticale în modelarea economică: elemente de semiotică economică
 • Aspectul semantic al modelării economice
 • Aspectul sintactic al modelării economice
 • Aspectul pragmatic al modelării economice
 • Modelul economic ca macro-semn
Miercuri 20.04.2016 Modele valide și modele practicabile în economie
 • Condiții de validitate ale unui model economic
 • Condiții de observabilitate ale unui model economic
 • Condiții de controlabilitate ale unui model economic
 • Condiții de practicabilitate ale unui model economic
 • Autonomizarea modelului economic (efectul bottom-up)
Miercuri 27.04.2016 Ciclul economic și modelarea economică
 • Predicatele de suficiență ale ciclului economic
 • Necesitate și contingență în ciclul economic
 • Timp și spațiu în ciclul economic
 • Determinism și accident în ciclul economic
 • Un model al ciclului economic
 • Două conjecturi privind ciclul economic
Miercuri 04.05.2016 Deducție, inducție și abducție în modelarea economică
 • Virtuți și limite ale modelării inductive în economie
 • Virtuți și limite ale modelării deductive în economie
 • Abducția: o mediere între deductiv și inductiv în modelarea economică
 • Posibilități de axiomatizare în disciplina economică
Miercuri 11.05.2016 Modelul entropic al procesului economic
 • Entropia: conceptul termodinamic
 • Entropia: conceptul informațional (demonul lui Maxwell)
 • Modelul entropic al procesului economic (modelul Roegen)
 • Conjecturi în modelarea entropică a procesului economic
Miercuri 18.05.2016 Modelul cuantic al procesului economic
 • Conceptul de granularitate în economie
 • Granularitate și cuanticitate în economie
 • Efectul von Neumann în modelarea economică
 • Cuanticitatea și indiscernabilitatea subiect-obiect în modelul economic
 • Conjecturi în modelarea cuantică a procesului economic
Miercuri 25.05.2016 Modelul „sistemului logic viu” al procesului economic
 • Predicate de suficiență ale sistemului logic viu (SLV)
 • Virtuți și limite ale modelului economic al SLV
 • „Fiziologia” SLV economic
 • Conjecturi în modelarea economică pe baza paradigmei SLV
Miercuri 01.06.2016 Pregătire examen